Tijdelijke algemene voorwaarden zolang de corona maatregelen volgens het RIVM van kracht zijn.

 • Doggyvents behoudt zich het recht voor om geplande lessen te laten vervallen. Bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, vakantie en/of studie, of bij teveel afmeldingen binnen de groepsles/workshop. Deze les zal niet afgerekend worden bij de cursist.
 • Trainingen en workshops vinden plaats op een voor u gereserveerde tijd. Momenteel in kleine groepen van maximaal 2 cursisten!
 • Tijdelijk worden lessen ingepland waar u, de cursist, zich kan aanmelden. De aangemelde les wordt ook bij afzegging gewoon betaald.
 • Momenteel zijn er alleen lesblokken ingepland. U dient zich hiervoor in te schrijven, vol=vol.
 • Verder zijn de standaard algemene voorwaarden van kracht.

Standaard algemene voorwaarden:

Betalingscondities

 • Het lesgeld dient voor of bij aanvang van de cursus contant voldaan te worden, of in overleg naderhand op factuur.

Lestijden en het inhalen van lessen bij ziekte/afwezigheid

 • Doggyvents behoudt zich het recht voor om geplande lessen te laten vervallen. Bijvoorbeeld door vakantie en/of studie, of bij teveel afmeldingen binnen de groepsles/workshop.
 • Trainingen vinden plaats op voor u gereserveerde tijden.
 • In overleg kan een leskaart tijdelijk stilgelegd worden.
 • Één les per leskaart (per 5 lessen) kan kosteloos worden afgezegd, mits deze op tijd afgezegd wordt (24 uur van te voren). De resterende lessen van deze leskaart worden gewoon afgeschreven ook bij afmelding.
  • Meldt u zich niet af voor een les binnen de afgesproken 24 uur? Dan beslist Doggyvents of deze les wordt afgeschreven.
  • Niet afgemelde trainingen kunnen niet worden ingehaald, en worden gewoon afgeschreven.
 • De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 • Mocht u 2 lessen achtereen niet aanwezig zijn, zonder afmelding, dan behoudt Doggyvents het recht om uw plaats in de groep te vergeven aan een andere cursist.

Restitutie lesgeld

 • Als u een training mist kan er geen geld terug gegeven worden, wel schuift de groepsles mits tijdig afgemeld, gewoon door.
 • Bij langdurige ziekte van uzelf of van uw hond kan, indien u dit meldt, de cursus tijdelijk worden stopgezet.
 • Restitutie van (of een deel van) het cursusgeld kan alleen plaatsvinden bij overlijden van uw hond tijdens de cursusperiode.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de hondentraining onder begeleiding van Doggyvents is geheel op eigen risico.
 • Doggyvents is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor ongevallen, opgelopen verwondingen of ander letsel (van uzelf of van uw hond) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Doggyvents behoudt zich het recht voor een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen of de cursist te (laten) verwijderen indien het gedrag daartoe aanleiding geeft.