Algemene voorwaarden:

Betalingscondities

 • Het lesgeld dient voor of bij aanvang van de cursus contant voldaan te worden, of in overleg naderhand op factuur.

Lestijden en het inhalen van lessen bij ziekte/afwezigheid

 • Doggyvents behoudt zich het recht voor om geplande lessen te laten vervallen. Bijvoorbeeld door vakantie en/of studie, of bij teveel afmeldingen binnen de groepsles/workshop.
 • Trainingen vinden plaats op voor u gereserveerde tijden.
 • In overleg kunt u de lessen tijdelijk stil leggen.
 • Doggyvents werkt met een lessen systeem waarbij u zelf bepaald hoeveel lessen u afneemt. De lessen zijn ingepland op een vaste dag/tijdstip. Kunt u een les niet, dan wordt deze wel afgeschreven mits deze op tijd wordt afgemeld. Doggyvents behoudt zich het recht om tijdigheid te beoordelen. Tijdig betekend meestal 24 uur voor aanvang les.
  • Niet afgemelde trainingen kunnen niet worden ingehaald, en worden gewoon afgeschreven.
 • Tijdens de schoolvakanties geeft Doggyvents geen les.
 • Mocht u 2 lessen achtereen niet aanwezig zijn, zonder afmelding, dan behoudt Doggyvents het recht om uw plaats in de groep te vergeven aan een andere cursist.

Restitutie lesgeld

 • Als u een training mist kan er geen geld terug gegeven worden.
 • Bij langdurige ziekte van uzelf of van uw hond kan, indien u dit meldt, de cursus tijdelijk worden stopgezet.
 • Restitutie van (of een deel van) het cursusgeld kan alleen plaatsvinden bij overlijden van uw hond tijdens de cursusperiode.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de hondentraining onder begeleiding van Doggyvents is geheel op eigen risico.
 • Doggyvents is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor ongevallen, opgelopen verwondingen of ander letsel (van uzelf of van uw hond) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Doggyvents behoudt zich het recht voor een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen of de cursist te (laten) verwijderen indien het gedrag daartoe aanleiding geeft.