Doggyvents zet zich in voor het welzijn van uw hond. Om deze reden kunnen we in overleg met u, de eigenaar, wijzigingen aanbrengen aan de dagopvang van uw hond indien nodig.
Wij verlenen ons het recht om honden te weigeren wanneer we het dierenwelzijn niet volgens onze hoge standaard kunnen behouden, door bijvoorbeeld gedragsproblemen of teveel stress bij de hond.

 • Uw hond heeft een veilige halsband/tuig en een goede riem bij zich.
 • Tijdens de opvang blijft de eigenaar van de hond ten alle tijden aansprakelijk voor de schade die uw hond eventueel aanricht.
 • Mocht u hond tijdens de opvang ziek worden gaan wij naar een dierenarts met uw hond (indien mogelijk overleggen we altijd eerst met u) . De kosten van de dierenarts zijn ten alle tijden voor eigenaar van de hond.
 • U geeft ons alle informatie omtrent het karakter en gedrag van de hond
 • Openingstijden dagopvang van maandag t/m vrijdag brengen en halen tussen 7:00 en 19:00. Andere tijden zijn mogelijk in overleg.
 • Wilt u uw hond brengen om 7 uur dan is het gewoon bij ons dat deze door u, de eigenaar weg gezet wordt in onze binnenruimte Takkie. Dit om de rust op het terrein te bewaren voor onszelf en de buurt. Ze zullen dan rond 8 uur naar buiten gelaten worden.
 • Gesloten op officiële feestdagen.
 • Voordat u uw hond brengt dient deze buiten ons terrein ontlast te zijn. Houdt er ook rekening mee dat uw hond minimaal een uur voor het uitlaten gegeten moet hebben (i.v.m. maagkanteling). Ze gaan rond 8:00 voor de eerste ronde naar buiten.
 • Vergeet u niet een kopie van het inentingsbewijs/paspoort mee te nemen! Deze dienen wij de dag dat de hond aanwezig is in onze administratie te hebben. Het gemakkelijkste is dus ook dat wij een kopie in ons bezit hebben indien wij gecontroleerd worden. Vergeet niet de datum van de entingen in uw agenda te noteren zodat u op tijd kunt vaccineren of titreren.
 • De hond(en) dienen gechipt te zijn dit bewijs dient mede met het entingpaspoort afgegeven te worden. Graag controleren dat jullie als eigenaar goed geregistreerd zijn.
 • Zorg dat uw hond up- to- date is met alle ontwormingskuren, vlo en tekenbehandelingen.
 • Je hond dient sociaal te zijn in de omgang met mensen en soortgenoten. Mocht dit in meer of mindere mate niet zo zijn, zijn wij genoodzaakt om uw hond alleen te houden of kan deze niet meer komen in de dagopvang.
 • Voeding van uw hond is niet bij de prijs inbegrepen voor de dagopvang. (Eigen voer meenemen is uiteraard toegestaan.) Natuurlijk krijgen ze een snack bij ons tijdens hun verblijf. Graag horen we of uw hond allergieën heeft of wat zijn voedingsbeperkingen zijn.
 • Als uw hond voordat hij in de opvang komt ziek is geweest of anderszins medische problemen heeft gehad moet u dat melden voordat u komt. Wij kunnen dan beoordelen of het verantwoord is.
 • De honden die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben worden gedurende de ziekteperiode niet toegelaten tot ons terrein. De eigenaren dienen zelf voor die periode een oplossing te zoeken.
 • Loopse teven kunnen in deze periode niet opgevangen worden.
 • Hondenrassen die op de Hoog Risico lijst van de Rijksoverheid staan, nemen wij alleen in overleg aan.
 • De hond is opgenomen in uw WA-verzekering. (Check dit even bij je verzekering, meestal gebeurd dit automatisch, maar controleer het even.)
 • Uw hond veroorzaakt geen overlast door overmatig blaffen.

Honden die op wat voor manier dan ook de rust in de groep verstoren moeten wij helaas weigeren voor deelname. Alvorens we dit doen zullen we eerst kijken of we een passende oplossing kunnen aanbieden. Welzijn voor alle honden staat bij ons voorop!

Doggyvents heeft altijd het recht, zonder opgaaf van redenen, je hond te weigeren voor deelname aan de dagopvang.

Verplichte vaccinaties

Wij nemen uw hond uitsluitend aan in de opvang wanneer deze beschikt over de volgende (geldige) vaccinaties of Titerbepaling:

 1. Hondenziekte
 2. Ziekte van Weil en Parvo

Indien uw hond niet beschikt over de bovenstaande geldige vaccinaties, wordt uw hond niet toegelaten tot onze opvang.

Voor de opvang geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om de recente enting gegevens in huis te hebben. Dit mag aan ons gegeven worden d.m.v. een kopie van alle relevante pagina’s uit het entingsboekje. Entingen dienen voor de verloopdatum herhaald te zijn.

Mocht uw hond tijdens het verblijf in onze opvang iets overkomen dan nemen wij contact met u op. Indien nodig brengen wij uw hond naar een dierenarts. Deze dierenartskosten zijn voor de rekening van de eigenaar.

Door uw hond bij ons te brengen, geeft u blijk van vertrouwen in onze kleinschalige hondenopvang. Wij op onze beurt, zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw hond zo prettig mogelijk te maken. Vergeet u echter niet dat de opvang onmogelijk huis en gezin voor de dieren kan vervangen. Het kan slechts een zo veilig mogelijke opvang voor uw dier zijn tijdens uw afwezigheid.

Zo kan het gebeuren dat, ondanks alle zorg aan voeding, een dier magerder wordt, of dat er bijvoorbeeld tijdens het spelen uw hond zich verwondt. Ons terrein is volledig omheind, toch kan het gebeuren dat uw hond ontsnapt. Wat wij willen zeggen is dat er zekere risico’s zijn en wij ons verplicht voelen u daarop te wijzen, ook al behoren deze narigheden gelukkig tot een uitzondering. Omdat uitzonderingen echter ook gedekt moeten zijn, verzoeken wij u vriendelijk het navolgend punt goed te lezen.

Wij als eigenaar van de kleinschalige hondenopvang Doggyvents hebben ten allen tijde recht om diergeneeskundige hulp in te schakelen voor de door u gebrachte hond. Dit uiteraard als dit nodig is. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.

Mocht uw hond ernstige beschadigingen aanrichten aan eigendommen en/of opstal van kleinschalige hondenopvang Doggyvents dienen deze vergoed te worden. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen dekken deze kosten.

Kosten

Voor dagopvang vragen wij € 18,50 per dag per hond, dit is exclusief voer. Indien u dit wenst kan de hond met ons voer gevoerd worden en geldt een toeslag van € 2,50 per hond. Wij sturen een betaalverzoek per WhatsApp, of een factuur per mail. Dit kan per maand voor de aantal keren dat uw hond staat aangemeld voor de dagopvang.

Annulering dagopvang

Annuleringen voor de dagopvang dienen 24 uur van te voren worden meegedeeld anders wordt het in rekening gebracht. Doggyvents verleent zich het recht om de betaling te innen wanneer er niet aan de voorwaarden voldaan worden.

Prijs (wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud.

Op uitzondering zal Doggyvents meerdaagse opvang bieden. De kosten hiervoor bedragen €20,- per dag.

Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de afgesproken datum 50% van de totale prijs. Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de afgesproken datum 75% van de totale prijs Annulering binnen twee weken vóór het ingaan van de afgesproken datum 100% van de totale prijs.


Bij het niet brengen van de hond worden de volledige kosten voor de gereserveerde dagen in rekening gebracht.


Let op: Zowel de dag van brengen en de dag van ophalen worden als hele dag in rekening gebracht.